English In Mozart

Muzyka jest jednym z najszybszych i najskuteczniejszych środków oddziaływania na pracę naszego mózgu, a w konsekwencji również na proces uczenia się. Muzyka wzmacnia pamięć, wyobraźnię przestrzenną, rozumowanie, logikę ...

Czytaj więcej...

Twórcze Myślenie

Nowatorskie zajęcia będące połączeniem dramy i działań muzyczno-ruchowych z elementami plastyki. Zajęcia przybierają atrakcyjna dla dziecka formę zabawy i przenoszą w krainę wyobraźni ...

Czytaj więcej...

Język Angielski

Pierwsze sześć lat życia dziecka to czas niezwykle cenny, gdyż w tym okresie powstają połączenia pomiędzy komórkami mózgu. Podjęcie nauki języków obcych przez dziecko przed ukończeniem ...

Czytaj więcej...

O Nas

    Jestem pedagogiem i absolwentką kierunkowych studiów Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim, od siedmiu lat pracuje z dziećmi, ale przede wszystkim jestem matką niepełnosprawnego chłopca. Dzięki darowi jakim jest wychowanie tak wyjątkowego dziecka zmieniłam sposób patrzenia na nauczanie i edukacje. Rozumiejąc odmienne potrzeby dzieci i dostrzegając różnice w sposobie nabywania wiedzy i nowych umiejętności określiłam autorski sposób holistycznego podejścia do stymulowania rozwoju dzieci. Formą wyjściową do stworzenia programów zajęć jest użycie nauki multisensorycznej – stymulującej i wykorzystującej dosłownie wszystkie zmysły dziecka. Metoda multisensoryczna zapewnia „żywiołowość” zajęć, możliwość ruchu i aktywności, która jest tak potrzebna dzieciom w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Opiera się na możliwości aktywnego reagowania na polecenia nauczyciela i czynnego udziału w zajęciach. Stymulując zmysły, wykorzystujemy muzykę, dźwięki, obrazy, ruch, dajemy dzieciom możliwość reagowania na polecenia całym ciałem .Nauka multisensoryczna rozwija także wyobraźnię dziecka i zachęca je do poznawania świata i twórczego myślenia.

    Nasze zajęcia umożliwjają również Trening zdolności prawopółkulowych ‘Mózg małego dziecka od chwili narodzin dysponuje ogromnymi, niewyobrażalnymi dla nas umiejętnościami. Z czasem zanikają one, gdyż nie są wykorzystywane. Najnowsze badania dowodzą, że dzieci posiadają słuch absolutny. Zanim osiągną pół roku są w stanie rozróżnić około 50 pozornie identycznych pyszczków małpek kapucynek. Do ukończenia 3 roku potrafią rozpoznawać liczbę elementów. Nie muszą ich liczyć. Potrafią podawać liczbę nawet przy 100 obiektach. Do 6. roku życia mózg człowieka jest niezwykle elastyczny, gotowy podjąć różne wyzwania i przyjąć wszelkie informacje. W wieku 6 lat jest w około 80% ukształtowany. Do tego czasu dziecko może zgromadzić wiele informacji i ukształtować zdolności, które będą mu służyć przez całe jego życie. Jeśli mózg nie wykorzystuje tych umiejętności, uznawane są one za nieprzydatne, niepotrzebne i zanikają, jedne w ciągu miesięcy, inne w ciągu pierwszych lat życia. Jeśli jednak pozwolimy, aby dziecka korzystało z możliwości swojego mózgu, one nie zanikną. Od Rodziców więc zależy jakie będzie Ich dziecko, jego życie i potencjał, jakim będzie dysponować’ .

Kojarząc naukę z chodzeniem do szkoły, zapomnieliśmy, że nauka jest najlepszą w życiu zabawą.

Polubili nas:
Przedszkole Niepubliczne Miś w Piasecznie
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Time 4 Kids w Piasecznie
Klub Niemowlaka i Przedszkolaka Incy Wincy w Józefosławiu
Przedszkole nr 16 w Warszawie
Przedszkole nr 315 w Warszawie
Przedszkole nr 176 w Warszawie
Przedszkole nr 132 w Warszawie
Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia Wilanów
Szkoła Językowa Language For Everyone
Niepubliczne przedszkole” Moje Przedszkole” w Warszawie
Niepubliczne Przedszkole Miś w Józefosławiu

przedszkole time4kids piaseczno
Sala Zabaw Pelotika
Super Simple Songs